Buku Islam  ››  Alqur'an & Tafsir  ››  Fikih Islam Lengkap

Fikih Islam Lengkap

Fikih Islam Lengkap
Penulis  H.A.F. Idris
Penerbit   Rineka Cipta
Tahun Penerbitan   1994
Sinopsis Buku
Buku ini bertujuan membantu umat lslam dari berbagai lapisan dan profesi, dalam mempelajari ilmu Fikih. Berisikan uraian tentang thaharah, salat, zakat, puasa, haji, jual-beli, faraidh, warisan, nikah, dan pidana.

Beli buku Fikih Islam Lengkap ini di sini.

Copyright © 2014 beli-buku.com
toko buku online