beli-buku.com
Fikih Islam Lengkap

Fikih Islam Lengkap

Oleh H.A.F. Idris
Penerbit:   Rineka Cipta
Tahun Terbit:   1994
Buku ini bertujuan membantu umat lslam dari berbagai lapisan dan profesi, dalam mempelajari ilmu Fikih. Berisikan uraian tentang thaharah, salat, zakat, puasa, haji, jual-beli, faraidh, warisan, nikah, dan pidana.
Beli buku Fikih Islam Lengkap ini disini.
©2015 beli-buku.com