beli-buku.com
Filsafat Islam

Filsafat Islam

Oleh Sudarsono
Penerbit:   Rineka Cipta
Tahun Terbit:   0000
Dalam pemikiran kefilsafatan lslam timbul kesulitan mendasar tentang penciptaan alam, sehingga para ahli filsafat lslam melakukan ijtihad. Dalam kaitan ini terdapat kesamaan pandangan antara Al-Farabi dan ibnu Sina yang dipahami melalui teori emanasinya. Apa dan bagaimana ? Juga membahas pandangan-pandangan filsafat Al-Kindi, Ar-Rati, Al-Ghazali, Ibny Bajjah, Ibnu Thufail, Ibny Rusyd,dan Iqbal.
Beli buku Filsafat Islam ini disini.
©2015 beli-buku.com