beli-buku.com
12 Wanita Pejuang Bersama Rasulullah

12 Wanita Pejuang Bersama Rasulullah

Oleh Abdul Aziz Asy-Syinnawi
Wanita adalah sosok yang mempunyai peran yang sangat besar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan ini. Tanpa peran wanita, suatu komunitas tidak akan mencapai kemajuan dan keberhasilan yang dapat dibanggakan.

Demikianlah gambaran wanita di zaman Rasulullah saw. yang mempunyai peran yang sangat penting baik dalam urusan ekonomi, urusan mendidik anak dan rumah tangga, bahkan maju dalam medan peperangan bersama Rasulullah saw. Mereka mengikuti Rasulullah saw. baik dalam suka dan duka serta membantu pasukan Islam mengurusi perbekalan dan mengobati yang terluka.

Buku ini mencoba mengungkapkan bukti-bukti tekstual dari Alquran dan hadis Nabi saw., tentang keluhuran, keistimewaan, dan perjuangan para wanita yang berjuang bersama Rasulullah saw. Banyak relung-relung yang terlewat dari bidikan pemahaman kita coba dijelaskan oleh Abdul Aziz Asy-Syinnawi sehingga semakin melengkapi pengetahuan kita akan para wanita yang berjuang bersama Rasulullah saw.

Selebihnya, dalam kaitannya dengan upaya menggali ruh Islam yang hakiki, buku ini mesti dibaca oleh siapa pun. Kisah-kisah tentang wanita yang berjuang bersama Rasulullah saw. dalam buku ini sungguh sarat hikmah. Anda akan menemukan kelebihan dalam buku ini sebagai cerminan dalam berbuat serta nilai positif dari apa yang telah mereka lakukan demi tegaknya agama Islam. Semoga buku ini dapat mengilhami dan mencerahkan kaum wanita masa kini sehingga tergerak meneladani para wanita yang berjuang bersama Rasulullah saw.

Daftar Isi:
Pendahuluan
1. Ummu Sulaim binti Malhan
2. Nusaibah binti Ka’ab
3. Ummu Amir Al-Asyhaliyyah
4. Barakah binti Tsa’labah
5. Aisyah binti Abu Bakar
6. Ummu Athiyyah Al-Anshariyyah
7. Ummu Salamah
8. Shafiyyah binti Abdul Muthalib
9. Zainab binti Jahsy
10. Ummu Muni’
11. Rafidhah Al-Anshariyyah
12. Ummu Karaz Al-Khazaiyyah
Ummul Mukminin Teladan bagi Muslimh
Daftar Pustaka
Beli buku 12 Wanita Pejuang Bersama Rasulullah ini secara online di toko buku online belbuk.com.
©2016 beli-buku.com